O NÁS

Společnost GEOkosper, s.r.o. byla založená v roce 2017. Základ společnosti je postavený na zkušenostech, technickém a strojním vybavení, zázemí a personálním obsazení přechodem ze společnosti Podzemní stavby KOSPER a.s., která působila na trhu od roku 1992.

GEOkosper, s.r.o. působí na česko-slovenském stavebním trhu jako dceřiná organizace společností GEOstatik a.s. patřící do portfolia firem skupiny Doprastav, a.s.

Na slovenském trhu působí jako GEOkosper, s.r.o. - organizační složka Slovensko.

SPECIALISTA NA ZÁKLÁDÁNÍ STAVEB

Společnost GEOkosper, s.r.o. se především zabývá pracemi speciálního zakládání, statického zajištění stávajících objektů a jejich podchytáváním, a to hlavně za pomocí progresivní technologie tryskové injektáže, která má díky své specifické variabilitě širokou oblast uplatnění. Dále se zabýváme speciálními zemními pracemi, jako jsou pažení stavebních jam v různých geotechnických podmínkách, se základovou spárou pod hladinou podzemní vody, zlepšování podmínek základové spáry, respektive zvýšení její únosnosti.

Ke každé stavbě přistupujeme individuálně a na základě dlouholetých zkušeností navrhneme vhodnou technologii k provedení díla.