OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

GDPR je nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob při zpracování osobních údajů a o volném pohybu takových údajů, které vstupuje v platnost od 25. 5. 2018 ve všech členských státech Evropské unie.

PRÁVA DOTKNUTÝCH OSOB

Dotknutá osoba má právo na přístup k jejím osobním údajům, a to právo na opravu osobních údajů, právo na vymazání, omezení zpracování a právo podat stížnost dozorčímu orgánu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů České republiky, nebo právo podat návrh zahájení řízení o ochraně osobních údajů.

Práva subjektu údajů podle Nařízení
Uplatnění práva subjektu údajů a postup ve společnosti GEOkosper
Souhlas a informace pro subjekt údajů o zpracování osobních údajů

PLNĚNÍ INFORMAČNÍ POVINNOSTI

Informační povinnost je jednou ze základních zásad, aby dotknutá osoba společnosti GEOkosper s.r.o. byla informovaná o existenci zpracování osobních údajů a jejich účelů.

Personalistika
BOZP a jiné školení
Účetnictví
Spis a evidence pošty
Veřejné zakázky
Zakázky (kromě veřejných zakázek)
Zpracování osobních údajů obchodních a jiných partnerů
Zabezpečení IT prostředí
Evidence subjektu údajů