REFERENCE

REFERENČNÍ LISTY

Mondi Štětí, Fiber Line - Hlubinné založení objektu a zajištení stavební jámy pomocí tryskové injektáže, zhotovení mikropilot
Rekonstrukce městského plaveckého bazénu Rakovník - Zhotovení mikropilot pod plaveckým bazénem
Hřbitov Jinonice - Zajištení hřbitovní stěny pomocí mikrozáporového pažení
Bytový dům Mečislavova - Zajištení stávajících základových kontrukcí stavebních objektů pilíři tryskové injektáže
Reklamní pylon Kutná Hora - Zhotovení mikropilot pro založení reklamního pylonu